Privacybeleid

Ons privacybeleid

Skýlos Strays wil transparant zijn over de informatie en (persoons)gegevens die we via de site verzamelen, en hoe we deze gebruiken. In deze privacyverklaring lees je wat we met deze gegevens doen, hoe we ze beveiligen en meer.

 • Wie zijn wij?

  Wij zijn Stichting Skýlos Strays, een groep bevlogen hondenliefhebbers die de handen ineen hebben geslagen met één doel: het helpen van Griekse (zwerf)honden.

  Gegevens

  Kamer van Koophandel: 75081687
  SBi-code: 94996
  RSIN 860134751
  IBAN: NL08ABNA0848107500
  UBN: 6513340
  Vestigingsadres: Brielseweg 69, 3233 AB Oostvoorne

  Contactgegevens

  E-mail: info@skylosstrays.com
  Website: www.skylosstrays.com

 • Waarom verwerken we persoonsgegevens?

  Stichting Skýlos Strays gebruikt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende (communicatie)doelen:

  1. bemiddeling bij plaatsing van honden,
  2. het opvangen van honden en/of katten als gastgezin,
  3. het vervoer en aankomst van de adoptiehond en
  4. het aanbieden van online diensten, zoals de nieuwsbrief.
 • Welke gegevens verwerken we?

  Skýlos Strays verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten, of omdat je deze informatie zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld als je jezelf aanmeldt als gastgezin (informatie over o.a. woon- en werksituatie), of voor de nieuwsbrief (e-mailadres).

  Hieronder vind je een overzicht van de informatie die we verzamelen:

  1. Naam
  2. Adres
  3. Postcode en woonplaats
  4. E-mailadres
  5. Telefoonnummer
  6. ID-nummer
  7. Boekingsnummer vliegreis
  8. Gegevens over gezinssituatie
  9. Gegevens over woon/leefsituatie
  10. Gegevens over werksituatie
  11. IP-adres
  12. Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld via brieven, e-mailtjes of de telefoon.
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Het kan gebeuren dat wij informatie krijgen en verwerken van een minderjarige websitebezoeker. We hebben niet de intentie om deze gegevens te verzamelen, zonder dat een ouder of voogd daar toestemming voor heeft gegeven.

  Helaas kunnen we de leeftijd van onze bezoekers niet controleren. Daarom raden we ouders aan om betrokken te zijn bij het surfgedrag van hun kind op onze website, om zo te voorkomen dat we zonder toestemming gegevens verzamelen van een minderjarige.

  Ben je er van overtuigd dat we zonder toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld? Stuur dan een e-mail naar info@skylosstrays.com, zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

 • Embedded content

  Op onze site gebruiken we ook ‘embedded content’: inhoud die op een andere website gepubliceerd is, maar weergegeven wordt op Skylosstrays.com. Als je deze inhoud aanklikt, bekijkt, etc. is het privacybeleid van de andere website van toepassing. Het beleid van de andere site kan afwijken van ons privacybeleid. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij YouTube filmpjes.

 • Hoe lang bewaren we gegevens

  Skýlos Strays bewaart je persoonsgegevens totdat deze niet meer nodig zijn, of tot er word gevraagd om de verwijdering ervan.

 • Beveiliging van jouw gegevens

  Skýlos Strays neemt de bescherming van je gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar info@skylosstrays.com.

 • Delen van jouw gegevens met derden

  Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het doel waar je de gegevens voor hebt verstrekt. Als je bijvoorbeeld vluchtbegeleider bent, dan geven we deze gegevens door aan je vluchtoperator, zodat de hond op jouw naam mee terug kan reizen naar Nederland.

  We delen jouw gegevens ook als dat nodig is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Dit zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skýlos Strays) tussen zit.

 • Cookies

  Wij gebruiken cookies om onze website te kunnen analyseren en verbeteren, zodat je bijvoorbeeld niet telkens dezelfde popup ziet.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je toestemming gegeven voor het verwerken van je gegevens? Dan heb je ook het recht om deze toestemming weer in te trekken. Daarnaast mag je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door Skýlos Strays en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, naar jou op te sturen, of naar een door jou gekozen organisatie.

 • Verzoek indienen

  Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van je toestemming of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens kun je sturen naar info@skylosstrays.com. In dat geval vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we zeker weten dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is. In deze kopie maak je de profielfoto onzichtbaar, net zoals het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN). Ook maak je de onderste strook met nummers onderaan je paspoort onzichtbaar. Dit alles is ter bescherming van je privacy.

  Tip: je kunt deze gegevens digitaal onzichtbaar maken, of door na het kopiëren met een zwarte marker over de gegevens heen te kleuren.

  We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar altijd binnen vier weken. We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.