Jaarverslag 2020: een speciaal jaar

Wát een jaar! 2020 was in verschillende opzichten een speciale tijd, maar vooral vanwege corona en de directe invloed daarvan op het werk van onze stichting. En nu is het tijd voor de balans: hoeveel honden hebben we kunnen helpen met adoptie? Hoe heeft Skýlos Strays het financieel gedaan in die 12 maanden en wat waren onze speciale donatieacties? En natuurlijk, wat zijn onze goede voornemens voor 2021? Je leest het allemaal in deze samenvatting van ons jaarverslag. 

Geadopteerde honden

In totaal vonden 182 honden in 2020 hun gouden mand in Nederland, waaronder deze 6! De adoptie-inkomsten kwamen uit op €59.035.

Overzicht donaties

Donaties voor voer

Toen in maart de wereld opeens tot stilstand leek te komen door de coronacrisis hebben ook wij wel even met de handen in het haar gezeten. Terwijl normaal de honden over het algemeen per vliegtuig naar Nederland komen, was dit van de ene op de andere dag niet meer mogelijk. Het zag ernaar uit dat de honden langer in Griekenland zouden moeten blijven en om de rescuers in Griekenland te helpen, startten we een donatie-actie voor voer. Uiteindelijk kwam hier veel respons op en hebben we €2923 aan donaties voor voer ontvangen!

Lees meer over onze voeractie.

Operatie voor Reena

In mei werd onze hulp gevraagd voor Reena. Zij werd samen met haar broertje aangereden in de straten van Florina. Haar broertje overleefde het ongeluk helaas niet. Reena raakte gewond en vluchtte, maar werd een week later alsnog gevonden. Zij bleek een gebroken achterpoot te hebben die geopereerd moest worden. We haalden €525 op om haar operatie te kunnen bekostigen. Inmiddels is Reena uitgegroeid tot een prachtige gezonde hond die zeer gelukkig is met haar thuis in Nederland!

Lees hier meer over deze donatieactie.

Dringende operatie voor Lilla

In oktober kregen wij een schokkend bericht over Lilla. Lilla was ooit in zeer slechte toestand gevonden op een vuilstort nabij Athene. In de shelter groeide ze op als een prachtige lieve meid, maar ze bleek niet helemaal goed te lopen. Het advies was om te wachten hoe ze zich door de groei zou gaan ontwikkelen en om te kijken of het daardoor weg zou gaan. Helaas bleek dat niet het geval en toen ze anderhalf jaar was werden er röntgenfoto’s gemaakt. Lilla bleek slecht geheelde botbreuken in haar heupen en onderste wervels te hebben en haar rechterheup was uit de kom. Om haar een kans op een pijnvrij leven te geven was opereren noodzakelijk en dus deden we een donatieactie voor ons dierenartspotje.

Lees meer over Lilla’s voorgeschiedenis.

Doneer aan ons dierenartspotje en help honden als Lilla!
Zieke Valentina

In dezelfde maand kwam Valentina naar Nederland, klaar voor een mooi leven, omgeven door liefde.  Maar haar geluk bleek van korte duur, want ze werd al snel ziek, ernstig ziek. Het geweldige, liefdevolle gastgezin heeft werkelijk alles gedaan wat mogelijk was om haar er bovenop te helpen. Helaas bleek Valentina het niet redden en kwam ze thuis bij het gastgezin te overlijden. Lees meer in onze afscheidsblog voor Valentina. 

In totaal kwam er voor €1759 binnen aan donaties voor ons dierenartspotje, waarmee we de operatie voor Lilla konden betalen en een deel van de dierenartskosten voor Valentina konden dekken.

Valentina bij haar gastgezin
Vrij te besteden donaties

Naast onze oproepen voor specifieke donaties kwam er ook €3703 aan donaties binnen zonder specifiek bestedingsdoel. Geld waar we de rescuers in Griekenland goed mee hebben kunnen helpen.

Bestedingen

Adoptiebijdrage

Van de adoptiebijdrage voor een hond gaat een deel direct naar de rescuer van de hond als vergoeding voor de gemaakte kosten om de hond reisklaar te maken. In totaal konden wij aan onze rescuers €20.540 overmaken als tegemoetkoming voor de onkosten.

Voeractie

Om specifiek ook voer voor de honden te kunnen kopen hebben wij in totaal €3750 hiervoor kunnen doneren aan de rescuers in Griekenland.

Van vuilnisbelt naar shelter, na anderhalf jaar is Griekse hond Lilla nog steeds op zoek naar een baasje.
Lilla in Nederland (met GPS-tracker)
Dierenartspotje

Daarnaast konden wij dankzij de ontvangen donaties de operatie van Reena (€540) betalen en hebben we vanuit het dierenartspotje de operatie van Lilla (€550) bekostigd. De overige donaties voor ons dierenartspotje is besteed aan een deel van de dierenartskosten voor Valentina. 

Lilla heeft inmiddels ook haar weg naar Nederland gevonden en verblijft momenteel nog in een gastgezin om zo stap voor stap te wennen aan haar nieuwe leven.

Steun aan onze Griekse rescuers

Tot slot hebben wij €6842 gedoneerd aan onze samenwerkingspartijen die zij daaraan konden besteden waar zij dit het hardst nodig hadden. Te denken valt aan voer, medicijnen, neutralisaties en transportbenches.

Vlucht- en transportkosten

Een grote kostenpost zijn de vlucht- en transportkosten. Voorheen maakten we altijd gebruik van vluchten en de kosten voor de vlucht van de hond zit inbegrepen in het adoptiebedrag. Doordat vluchten bijna het hele jaar niet voorhanden waren, hebben we uit moeten wijken naar transport over de weg. Hiervan liggen de kosten aanzienlijk hoger. Door de adoptanten een bijdrage in de transportkosten te laten betalen, hebben we deze kosten beheersbaar  kunnen houden en zijn we uitgekomen op een uitgave €12.839.

Speciaal tuigje

Om de veiligheid voor de honden die net in Nederland zijn te vergroten hebben we in de loop van het jaar besloten dat bij de adoptie van een hond voortaan een anti-ontsnappingstuigje is inbegrepen. Deze kosten zijn verwerkt in de ‘onkosten divers’.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de stichting is toegenomen met
€9110, wat ons een meer solide basis geeft om eventuele onverwachte kosten op te kunnen vangen. De groei van het eigen vermogen en de bankreserve hebben we met name in het laatste kwartaal van 2020 kunnen realiseren door een onverwacht groot aantal adopties. Deze groei geeft ons de ruimte om al in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen starten met een neutralisatieproject.

Voorgenomen bestedingen 2021

Uiteraard hopen we de adopties op vergelijkbaar niveau te houden in 2021, het zou mooi zijn als het lukt om 200 straathonden te plaatsen als gezelschapsdier!

Gelijktijdig willen we voor minstens zoveel honden bijdragen aan de neutralisatie, omdat dit van wezenlijk belang is om het aantal straathonden te verminderen. Wij willen graag meer gericht doneren aan projecten met een duidelijk en afgebakend doel. In ieder geval zullen wij hier in het eerste kwartaal van 2021 €3000 voor beschikbaar stellen en zullen we starten met een tweetal projecten in de regio Athene. Dit willen wij graag in de loop van 2021 uitbreiden naar een aantal andere regio’s.

Daarnaast willen we actief samenwerking zoeken met andere stichtingen, omdat je samen sneller een groot verschil kunt maken dan alleen.

Zolang we genoodzaakt zijn de honden door middel van wegtransport naar Nederland te krijgen, zullen we de adoptanten om een bijdrage in de transportkosten blijven vragen. Hiermee zorgen we dat de kosten voor ons beheersbaar blijven.