Beleidsplan

Ons beleidsplan

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn. We willen duidelijk laten zien waar we voor staan, wat onze doelen zijn en hoe we die willen bereiken. Daarom delen we hier de grote lijnen van ons beleidsplan met jou.

 • Wie zijn wij?

  Wij zijn Stichting Skýlos Strays, een groep bevlogen hondenliefhebbers die de handen ineen hebben geslagen met één doel: het helpen van Griekse (zwerf)honden.

  Onze gegevens

  Stichting Skýlos Strays
  Kamer van Koophandel: 75081687
  SBi-code: 94996
  RSIN 860134751
  IBAN: NL08ABNA0848107500
  UBN: 6513340
  Vestigingsadres: Brielseweg 69, 3233 AB Oostvoorne

  Contactgegevens

  E-mail: info@skylosstrays.com
  Website: www.skylosstrays.com

 • Visie & Missie
  Visie

  Wij streven naar meer bewustwording voor het welzijn van dieren in het algemeen, en van zwerfhonden in het bijzonder. We handelen altijd in het belang van het welzijn van de hond.

  Missie

  We financieren, ondersteunen en realiseren verschillende projecten om het leven en het lot van de zwerfdieren te verbeteren, en het aantal zwerfdieren terug te dringen.

  In Griekenland leven veel zwerfhonden. Van afgedankte waak- en jachthonden, tot al dan niet gedumpte gezelschapshonden die op straat verblijven. En niet te vergeten de honden die op straat geboren worden. Al deze honden produceren nakomelingen, zodat het probleem nog groter wordt. De schrijnende situatie van zwerfhonden is dringend en acuut. Gezien de mentaliteit en financiële situatie van de Griekse bevolking is hulp uit het buitenland nodig.

 • Doelstellingen

  Om de schrijnende situatie van Griekse (zwerf)honden te verbeteren, hebben we deze drie doelstellingen opgesteld:

  1. Een hond een goede toekomst bieden door adoptie in Nederland. Skýlos Strays biedt (zwerf)honden van betrouwbare, Griekse partners aan voor adoptie. We bemiddelen de match tussen hond en potentiële adoptant en geven na de adoptie een gedegen nazorg.
  2. Het terugdringen van het aantal zwerfhonden door sterilisatie/castratie. Dit doen we door financiële ondersteuning aan te bieden voor medische kosten en projecten ter plaatse.
  3. Bijdragen aan bewustwording ter plaatse door educatie. We ondersteunen en helpen onze Griekse partners bij lokale projecten gericht op de diervriendelijke omgang met (zwerf)honden en het belang van castratie/sterilisatie.
 • Activiteiten
  Adoptie

  Wij selecteren plaatsbare Griekse honden en bieden deze aan voor adoptie in Nederland. Honden die in Griekenland geen kans hebben op een goede toekomst.

  Potentiële baasjes worden gescreend op geschiktheid. Is er een match, dan wordt de hond direct vanuit het buitenland, of via een Nederlands gastgezin bij de nieuwe adoptanten geplaatst. Wij werken altijd met een adoptieovereenkomst en de hond blijft levenslang eigendom van Stichting Skýlos Strays.

  Hulp in goederen

  Skýlos Strays helpt ook door het verstrekken van medicijnen, anti-parasitaire middelen en andere hulpgoederen aan onze Griekse partners.

  Financiële basis partners

  Wij geven financiële steun aan zorgvuldig geselecteerde opvanggezinnen, shelters en vrijwilligers in Griekenland, om hun in staat te stellen zwerfhonden in hun omgeving te helpen.

 • Projecten
  Castratie- en sterilisatie

  Wij stimuleren Griekse dierenbeschermingsorganisaties om sterilisatie- en castratieprojecten te organiseren. Deze projecten worden alleen samen met betrouwbare, lokale organisaties gerealiseerd, zodat een goede behandeling en nazorg gewaarborgd is.

  Educatie

  Door middel van educatie willen we de plaatselijke bevolking bewust maken dat zwerfdieren recht hebben op een dierwaardig leven. Wij stimuleren onze Griekse contactpersonen om deze visie te door te geven, o.a. door het geven van een goed voorbeeld en het verspreiden van informatie.

  Ook in Nederland voorzien we actief mensen van informatie, bijvoorbeeld bij de adoptieaanvragen, adopties en door de content op onze website.

 • De mensen achter Skýlos Strays
  Bestuur

  Voorzitter: Thea Heiman
  Penningmeester: Mirjam van Remmerden
  Secretaris: Yvette Heijboer
  Algemeen bestuurslid: Geke Abelen

  Vrijwilligers

  Skýlos Strays bestaat uit een vast en ervaren kernteam van vrijwilligers met een democratisch gekozen bestuur. Alle vrijwilligers – incl. de bestuursleden – die betrokken waren bij de oprichting van Skýlos Strays, hebben eerder gewerkt voor een vergelijkbare non-profit organisatie.

 • Website en social media
  Website

  Op deze website staat veel informatie over de stichting en wat we doen. De honden worden hier aangeboden en ook de sponsorhonden krijgen een plekje. Op de blog staat veel informatie die direct of indirect te maken heeft met (Griekse zwerf-) honden.

  Social media

  Skýlos Strays is actief op Facebook, Instagram en YouTube. Ook op Facebook delen we verslagen van onze activiteiten.

 • Financiën

  Wij ontvangen inkomsten door adoptiegelden, sponsoring en eenmalige en structurele donaties. Dit geld wordt alleen gebruikt voor het verwezenlijken van de doelen van de stichting; het bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen salaris of andere financiële uitkering.

  Het bestuur van Stichting Skýlos Strays is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

  De adoptiebijdrage voor een niet gecastreerde/gesteriliseerde hond is  € 300, of € 350 voor een gecastreerde/gesteriliseerde hond.

  Deze bijdrage wordt opgesplitst in 4 delen:

  1. een deel gaat direct naar de rescuer van de hond, als vergoeding voor de gemaakte kosten om de hond reis-klaar te maken;
  2. een deel gaat in een medische kosten pot voor de opvanghonden in Nederland;
  3. een deel wordt gebruikt om (een deel van) de transportkosten te voldoen en;
  4. een overgebleven deel wordt apart gezet om periodieke donaties te kunnen doen aan de Griekse partijen waar we mee samenwerken.

  Om onze doelen te bereiken, zijn we als stichting afhankelijk van de adoptiebijdrages en sponsoring/donaties. Daarom is er op onze website ook de mogelijkheid om te doneren, zodat de we een solide financiële basis hebben.

 • Privacy

  Stichting Skýlos Strays gaat zorgvuldig om met privacygegevens. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.